De stred sig frem.

 

De stred sig frem. Socialdemokratiet og Ballerup 1892 - 1992

"Socialdemokratisk Vælgerforenings historie kan ikke ses som et isoleret fænomen, da den i høj grad har været en del af det lokalsamfund, den opstod af, udviklede sig i og øvede indflydelse på. Også landspolitiske forhold og den øvrige udvikling i indland og udland gennem tiderne har i en vis udstrækning haft konsekvenser og betydning for såvel partiforening som lokalsamfund.

Vi har derfor forsøgt kort at skitsere enkelte hændelser i landets historie, hvor det af forståelsesmæssige grunde er skønnet hensigtsmæssigt, eller hvor der er en direkte eller indirekte sammenhæng, På samme måde har vi forsøgt at beskrive lokalsamfundets udvikling, men først og fremmest den udvikling, som socialdemokraterne har sat sit præg på. Partiforeningens arbejde og historiske virke er således sat ind i et gensidigt udviklings- og forståelsesmæssigt perspektiv, hvorved bogen i en vis udsktrækning også er blevet til Ballerups historie."

Perioden 1892 - 1945, som denne første del af jubilæumsskriftet omhandler, er en periode, der afspejler Ballerups udvikling fra en landbrugsdomineret lidt større landsby til en stationsby og en omegnskommune med en række bymæssige næringsveje og funktioner. (Bente Dahl Hansen og Hans Pedersen, De stred sig frem s. 154)

Udgivet 1992

 

Bøger udgivet af Ballerup Stadsarkiv