Slægtsforskning

Ny slægsforsker se her

Nye slægtsforskere begynder typisk med at finde de mest grundlæggende oplysninger om de enkelte personer i slægten: navn, fødselsdag og -sted, dødsdag og -sted, ægtefælle og forældre. Disse oplysninger vil man typisk finde i kirkebøger og folketællinger.

Næsten alle disse kilder er i dag digitale. Du finder dem igennem Rigsarkivet digitale løsninger.

Se mere på Rigsarkivets side om slægtforskning.

 

På Ballerup Stadsarkiv tilbyder vi hjælp til de lokale kilder. 

Vi har foreksempel: 

  • Fattigvæsensprotokoller fra 1801 og frem 
  • Valglister 1841 - 1905
  • Foreningsmateriale 
  • Skole-materiale (eksamen og forsømmelsesprotokoller)
  • Skat (Selvangivelser og skatte-mandtal)
  • Navngivne ejendommes martrikkel nr. 

 

Hjælp til slægts forskning

Slægsforskning for begyndere 

Databaser og kilder på nettet

Litteratur og links