Slægtsforskning

På stadsarkivet kan du undersøge ting som din forfaders skolegang, hvor vedkommende boede, om han var aktiv i områdets foreningsliv eller om han blev forsørget af sognets fattigvæsen.

Før du går i gang, er det en god ide at lave lidt hjemmearbejde. Jo flere informationer du har på forhånd, desto lettere bliver det at finde flere på arkivet.

En måde at forberede sig på, er at undersøge hvad du selv og resten af familien har af informationer. F.eks. attester, skøder og testamenter.
 
Det er også vigtigt, at du kender nogle centrale datoer og steder. F.eks. for fødsel, vielse og død. Disse kan findes i kirkebøger og folketællinger, som Statens Arkiver har digitaliseret via Arkivalier Online

Det er en god ide at have øvet sig på at læse gotisk håndskrift, der var den officielle skriftform indtil slutningen af 1800-tallets. Statens Arkiver har nogle onlinekurser, hvor du kan prøve kræfter med forskellige håndskrifter.

Et udpluk af arkivalier, der er brugbare for slægtsforskere med rødder i Ballerup Kommune, er:

  • Fattigvæsensprotokoller fra 1801 og frem 
  • Valglister 1841 - 1905
  • Foreningsmateriale 
  • Skole-materiale (eksamen og forsømmelsesprotokoller)
  • Skat (Selvangivelser og skatte-mandtal)

 

Hjælp til slægts forskning

Slægsforskning for begyndere 

Databaser og kilder på nettet

Litteratur og links