Speciale og ph.d. eksempel.

 

Mentalitet, velfærd og idrætspolitik i København, Ballerup og Skive 1870-1970

Ph.d. afhandling af Morten Mortensen.

I opbygningen af det danske velfærdssamfund, som den fandt sted i kommunerne frem til 1970’erne, har idrætten spillet sin særlige rolle. De lokale idrætsforeninger blev såvel konkret som symbolsk tillagt en stor betydning. Konkret som en stadig mere udbredt fritidsaktivitet af stigende social og sundhedsmæssig betydning for børn, unge og voksne.

Symbolsk som billede på ”det gode liv”, hvor kammeratskab, frivillighed og socialt engagement var til stede. Den symbolske betydning, idrætsforeningerne historisk opnåede, skal ses som led i en langt bredere, mentalitetsmæssig omformningsproces, som er foregået siden det 19. århundrede. I denne omformningsproces blev det emotionelle – følelsesmæssige en frihedskategori, hvor det moderne individ kunne føle sig fri af formynderi og økonomisk tvang. De fremvoksende idrætsforeninger repræsenterede i denne sammenhæng muligheden for her og nu at indgå i sociale samværsformer, der var styret af emotionelle værdier.

Bogen følger to historiske spor, dels et mentalitetshistorisk spor til rekonstruktion af nogle centrale træk i idrætsforeningernes selvforståelse, dels et velfærdshistorisk spor, der omhandler den konkrete politik på idrætsområdet, der blev ført i kommunerne København, Ballerup og Skive.

Bogen giver et lokalhistorisk blik på den lokale virkelighed, hvori idrætsforeningerne virkede, og det tætte politiske og sociale netværk man var en del af.

Afhandlingen kan læses på læsesalen, 

 

”Sætte Bondestanden udi lykkeligere Omstændigheder”.

Speciale af Jan Nepper-Christensen. 

En undersøgelse af gårdmændenes retsstilling og risiko univers i tiden før og efter arvefæstereformen på Københavns amts Rytterdistrikt i 1766 med Skovlunde landsby som case. Specialet kan læses på vores læsesal eller bestilles det på det Kongelige Bibliotek