Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Service til komunale medarbejdere

Service til komunale medarbejdere

Ballerup Stadsarkiv er et offentligt arkiv, som modtager alle kommunens bevaringsværdige arkivalier.

Arkivet modtager både kommunale arkivalier i papir- og elektronisk form. Det betyder, alle bevaringsværdige data, der bliver skabt i den offentlige forvaltning i Ballerup Kommune, skal afleveres til Stadsarkivet, inden det bliver slettet. Det gælder både for aflevering af data på papir og aflevering af elektroniske data.

Det er især vigtigt at være opmærksom på personfølsomt materiale, som er underlagt sletningsregler i forhold til datatilsynet. I forhold til sletning kan man læse mere på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Når data, f.eks. en sag, overgår til Stadsarkivet og ikke længere er tilgængelig i den offentlige forvaltning, er det muligt at søge sagen frem i arkivet. Hvis data indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold skal udleveringen godkendes af Stadsarkivaren og datatilsynet.

Hvis man er i tvivl om arkiveringsspørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte stadsarkivet på stadsarkiv@balk.dk

Ved spørgsmål vedr. papir arkivalier kan med fordel ringe på 44 77 30 51, og spørgsmål vedr. IT-arkivalier kan man med fordel ringe på 20 22 85 74

IT-Arkivalier

IT-arkivering er arkivering af alt bevaringsværdigt data som skabes i IT-systemer.

Lovgivning

Alt datamateriale skabt i de kommunale centre reguleres af arkivloven, med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer.

Papir arkivalier

Alt papirmateriale, som er skabt i den offentlige forvaltning, er omfattet af Arkivlovgivningen.