Papir arkivalier

Opbevaring af arkivalier
Indtil centrene har overdraget deres arkivalier til Stadsarkivet, er de selv ansvarlige for alle deres arkivalier. Når forvaltningerne ikke dagligt benytter sig af sagerne, bliver de normalt opbevaret i et fjernarkiv. Her har stadsarkivet tilsynspligt, og må derfor henvise til at opbevaring skal ske ud fra arkivmæssige hensyn, som er beskrevet i: 

Statens Arkivers opbevaringsforeskrifter.

Aflevering af papir arkivalier 
Når centre og institutioner skal aflevere papirarkivalier, bedes i kontakte stadsarkivet på stadsarkiv@balk.dk. Her skal i meddele hvad i ønsker at aflevere. Hvis i har spørgsmål skriver i ligeledes til samme email.  

Kontakt altid stadsarkivet inden der afleveres arkivalier til stadsarkivet. På den måde sikrer vi den hurtigste og mest effektive aflevering af arkivalierne.  

Arkiv æsker bestilles gennem rådhusbetjentene.

Råd og vejledning
Stadsarkivet yder gerne råd og vejledning til centrene og kommunens institutioner. Det kan være i spørgsmål om bevaring og kassation af konkrete materialetyper, råd om arkivmaterialer, ordningsarbejde eller vejledning inden aflevering af arkivalierne til stadsarkivet.

 

IT-Arkivalier

IT-arkivering er arkivering af alt bevaringsværdigt data som skabes i IT-systemer.

Lovgivning

Alt datamateriale skabt i de kommunale centre reguleres af arkivloven, med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer.

Papir arkivalier

Alt papirmateriale, som er skabt i den offentlige forvaltning, er omfattet af Arkivlovgivningen.