Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Svenske skæbner

Svenske skæbner

”Hans Bolig, som jeg har taget i Øiesyn, er nemlig usund og fugtig, hans Seng næsten blottet for Klæder… ” Sengen tilhørte den svenske indvandrer Åke, der var komme til Ballerup i 1863

Om Åke og andre svenskere i Ballerup kan man læse om i Bente Dahl Hansens artikel ”Svenske skæbner” i udgivelsen ”Over Øresund før Broen. Svenskere på Københavnsegnen i 300 år”.

Artiklen fortæller om svenske indvandrere i Ballerup Kommune i årene fra omkring 1800 og frem til 1930. Mange svenskere tog turen over Øresund for at finde arbejde, mangel på arbejdskraft i Danmark gav håb om bedre lønninger.

I artiklen møder man mange hårde livsforløb, men der er også enkelte for hvem det tilsyneladende lykkedes at få en god tilværelse i Danmark.

Der er tragiske historier som den om Johannes Lundberg og hans familie. De kom til Danmark for at arbejde i sommeren 1859. Fem år senere ramtes de af tragedie, hvor de mistede alle deres fire børn.  

Men man kan også læse mere positive historier . Som f.eks om den 20-årige Beate Christina Andersdotter, der kom til Rønhøjgård fra Halland i sommeren 1856. Hun startede som tjeneste, men endte med at blive godt gift med gårdejeren.

Bogen findes på Stadsarkivet.