Du er her

Om navnet Ballerup

Hermed et forsøg på en forklaring af stednavnet Ballerup. 1309, 1321, 1370:Baldorp. 1440- 50: Balderupæ. 1450: Balrop. 1504: Ballerop. 1506: Ballerup. Flere forskellige stavemåder er nævnt i Stednavne i Københavns Amt ved Bent Jørgensen.

Forleddet er ifølge Institut for Navneforskning et mandsnavn "Balli" (gammeldansk) og efterleddet "torp" tolkes som udflytterbebyggelse. En sandsynlig mulighed er derfor, at manden Balli sammen med sin husstand er flyttet ud fra en af de ældre landsbyer engang i Vikingetiden eller tidligere - måske fra Måløv, og Ballis Torp opstod. Dengang skete der overalt i landet en begyndende befolkningstilvækst og en deraf følgende kolonisationsbevægelse til hidtil uopdyrkede områder.

Byer/bebyggelser hvis navn i dag ender på -rup og -(s)trup er udflytterbyer, der opstod i århundrederne omkring 1000-tallet. Byerne Pederstrup og Åge/Ove/rup i Ballerup Kommune er ligeledes udflytterbyer fra en af de ældre "adelbyer", som de blev kaldt i 11-1200-tallets landskabslove, men da navngiverne til disse to landsbyer har kristne navne, er de tidligs anlagt i sidste halvdel af 1000-tallet eller i løbet af 1100-tallet. Men i modsætning til Ballerup vedblev Pederstrup og Ågerup at være forholdsvis små landsbyer, mens Ballerup må være vokset betydeligt allerede inden år 1200, da byen i perioden 1200-1250 blev kirkeby, endda med en forholdsvis stor kirke opført i kampesten, noget der ikke var almindeligt for middelalderens udflytterbyer. Bente Dahl Hansen stadsarkivar, cand.mag.