Kom i gang med slægsforskning

 

Kom godt i gang

Det første skridt er at se, hvad der ligger hjemme i gemmerne. Dåbs-, vielses- og dødsattester, breve, dagbøger, skolepapirer, avisudklip osv. indeholder mange oplysninger og er en god start.

Hvis det er muligt, så sørg for at få tale med andre i din familie. De kan have nogle andre oplysninger og dokumenter.

Start med at få et overblik over, hvilke informationer, du har på de enkelte familiemedlemmer.

Det næste skridt er at bruge de kendte oplysninger til at søge efter nye. Der er flere muligheder for at se scannede kilder på nettet og for at søge i forskellige databaser.

Man kan komme langt med det materiale, der er tilgængeligt på nettet, men det kan blive nødvendigt at besøge et arkiv, hvis der skal flere detaljer på familiehistorien.

 

Strukturer dit materiale

Det indsamlede materiale kan meget hurtigt blive omfattende, og det kan være svært at bevare overblikket. Derfor er det er vigtigt at have godt styr på informationerne om sine aner, og hvor man har dem fra. Skriv derfor alt ned!

Det en god ide at have de enkelte personers data i en oversigtstavle (anetavle). Her noteres de vigtigste informationer: dato og sted for fødsel, vielse og død. Alle øvrige informationer noteres på et separat ark – et ark for hver person.

Både anetavler og personark kan være meget forskellige. Du kan hente nogle fortrykte her: 

http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/download/aneprint.htm

http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/metodeogteknik/anetavle.html

http://www.harrisknudsen.dk/skemaer.htm

Der findes også mange slægtstræer og anetavler online eller til download.

 

Meld dig ind i en forening

Det kan være en god investering at melde sig ind i den lokale forening for slægtsforskning, hvor der er andre at spare med. Mange foreninger arrangerer også foredrag, undervisning og ture.

 

Facebook

Der er mange gode grupper på Facebook, hvor slægtsforskere kan dele ny viden og hjælpe hinanden. Der er også grupper, der beskæftiger sig med slægtsforskning i bestemte landsdele. 

Hjælp til slægts forskning

Slægsforskning for begyndere 

Databaser og kilder på nettet

Litteratur og links