Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Fortælling fra arkivet

Fortælling fra arkivet

Bertha Christine Jensen

Berthas ansøgning:

  •  Side 1
  •  Side 2
  •  Side 3

Gennem arkiverne kan man få et glimt ind i almindelige menneskers liv. Mennesker som måske ellers ikke ville have efterladt sig mange vidnesbyrd. Et af disse mennesker er Bertha Christine Jensen, og vi kan få et indblik i en del af hendes tilværelse, da hun har været i kontakt med fattigvæsnet. I arkivet ligger en række dokumenter om Bertha. De er sendt fra Københavns Magistrat (administration) til Ballerup-Maaløv Sogneråd. Bertha fik nemlig hjælp i København, men forsørgelsespligten lå i hendes fødesogn Ballerup.

Det første dokument er fra juni 1911, hvor Bertha søgte om fattighjælp. Årsagen var, at hun for nylig havde født og ikke foreløbigt kunne have et arbejde. Hun boede sammen med faren, men han var uden arbejde i den periode. Bertha og hendes børn var derfor ”udsat for at lide Nöd”, som der står i ansøgningen. Bertha blev tildelt 8 kr. om ugen i to uger. I ansøgningen om fattighjælp er der en række spørgsmål til ansøgeren, og man kan derfor få en del oplysninger om Bertha og hendes situation. Man kan blandt andet læse, at hun har ernæret sig ved vask og rengøringsarbejde, og at hendes husleje var på 15 kr. om måneden. Det er også noteret om hendes bolig tyder på orden og renlighed, og om hvordan hendes levned og opførsel var. Til det sidste er der noteret ”Vistnok upaaklagelig, bortset fra Samlivet”. Der hentydes til, at Bertha og Peter Jensen boede sammen uden at være gift.

Berthas børn

I ansøgningen om fattighjælp er der fødselsdato på alle Berthas fem børn, som hun fik sammen med Peter Jensen. Navnet på det sidstfødte barn er ikke noteret, da drengen ikke var døbt. Navnet fremgår dog af andre dokumenter i Berthas sag.  

Berthas fem børn:

Dagmar Louise Kristine Elfrida Jensen, f. 7.8.1902

Richard Viktor Emil Kristian Jensen, f. 12.8.1903

Ida Ella Johanne Margrethe Jensen, f. 10.12.1904

Thora Eline Dorthea Christine Jensen, f. 21.9.1906

Kaj Sofus Frederik Jensen, f. 19.6.1911

Husvild

I løbet af de næste måneder efter den første ansøgning fik Bertha tildelt hjælp i form af penge eller mad. I maj 1912 blev familien sat ud af deres lejlighed og indlogeret i husvildeafdelingen på arbejdsanstalten Sundholm, hvor de blev tildelt fuld forplejning.  Familien fik hjælp til at betale en ny lejlighed allerede nogle få uger efter. Nogenlunde samme forløb gentog sig i november 1912.

Sygdom

I 1912 blev det nødvendigt for det offentlige at træde til med lægehjælp. I juni led Bertha af et skinnebenssår, der krævede behandling og i september blev sønnen Richard indlagt med en kirtelbyld i lysken. Sønnen Kaj led af bronkitis, og han blev indlagt i september og behandlet igen i december 1912. Igen i juli 1913 måtte Kaj indlægges.  Kaj var ikke den eneste af Berthas børn, der kom en tur på hospitalet. I april 1913 blev de øvrige fire, Dagmar, Thora, (Richard) Viktor og Ida, indlagt på St. Johannes Stiftelsens Sygehus med fnat.

Dagmar

Det lader til, at der var lidt ro omkring familien de næste par år, men så gik det skævt igen. I december 1916 måtte det offentlige træde til og hjælpe datteren Ida med ”nogen beklædning”. Nogle måneder senere, i marts 1917, blev datteren Dagmar fjernet fra hjemmet, og Bertha skulle betale et månedligt underhold indtil datteren fyldte 15 år, hvilket hun gjorde et par måneder senere. Det er de sidste oplysninger, der er om familien i arkivet.

Hvad skete der siden?

Da Bertha boede i København kan man med noget held finde hende i navneregistret til de københavnske begravelsesprotokoller. I begravelsesprotokollerne i Københavns Stadsarkiv kan man se, at Bertha døde den 28. april 1934 på Kommunehospitalet og blev begravet på Vestre Kirkegård. Det er uvist, hvad der er sket med børnene og deres far.

Berthas forældre

I det første dokument fra juni 1911, hvor Bertha søgte om fattighjælp er der detaljer om Bertha, hendes forældre og hendes børn. Man kan læse, at Bertha Christine Jensen er født i Ballerup den 22. november 1874 som datter af indsidder Niels Peter Jensen og hustru Frederikke Johannesen, og at begge forældre er døde.

At finde flere oplysninger

Det er noteret, at moderen døde cirka en måned inden, hvilket gør det relativ nemt, at findes hendes død i kirkebogen for Ballerup Sogn og få yderligere informationer. Her kan man læse, at moderens fulde navn var Kirstine Frederikke Johansdatter, at hun blev født i Bringe (i Værløse Sogn), og at hun var 66 år, da hun døde.  Hun var datter af smed Johannes Andersen og hustru Else Marie Andersdatter.

Ballerup er ikke et stort sogn, så ved at gennemse kirkebogens optegnelser over døde mandkøn fra 1911 og tilbage (moderen døde i 1911 som enke) kan lade sig gøre at finde Berthas far. Han døde 7. januar 1896. Det oplyses, at han blev født i Ballerup og at hans forældre var husmand Jens Matthiesen og hustru Ellen Kirstine Nielsdatter. Han var 49 år gammel ved sin død, og ved en søgning i kirkebogens optegnelser omkring 49 år tidligere, ses det, at han blev født den 21. august 1846.

Fattigforsorg

På det tidspunkt, hvor Bertha fik hjælp, var reglerne sådan, at man havde ret til forsørgelse, der hvor man var født, med mindre man havde boet i et andet sogn eller en anden by i mindst fem år. Det sogn, man boede i, skulle hjælpe ved akut behov, men regningen blev sendt til det hjemsognet. Uægte børn var forsørgelsesberettiget der, hvor moderen havde boet ti måneder før fødslen. Indtil 1844 var det børnenes fødesogn, der skulle stå for forsørgelsen, men da statsmagten opdagede, at sognene forsøgte at køre de fødende kvinder til et andre sogne for at slippe for udgifterne, blev reglerne ændret.

Sundholm

Arbejdsanstalten Sundhold blev oprettet i 1908 af Københavns Kommune og tog imod voksne, der havde brug for forsørgelse. Der var arbejdspligt på anstalten, som først blev afskaffet i 1976.

http://www.kbharkiv.dk/wiki/Sundholm

 

Kilder

Sognerådet, indkomne skrivelser, personsager 1842-1917: Jensen, Bertha Christine, Ballerup Stadsarkiv

Kirkebøger for Ballerup Sogn, Rigsarkivet

Begravelsesprotokoller, Københavns Stadsarkiv

 

Billeder

Ansøgning om hjælp. Genpart fra Københavns Magistrat sendt til Ballerup Sogneråd. Juni 1911

Værgrådsdekret om fjernelsen af datten Dagmar med bestemmelser om den understøttelse, der skal betales af Bertha. Københavns VIII Værgerådskreds til Ballerup Sogneråd. Marts 1917

Sundholm 1914